Weer
6.6 °

Subsidies voor erkende sportverenigingen

Sportverenigingen die erkend zijn kunnen aanspraak maken op subsidies.

 

Aanvragen

De verenigingen die in aanmerking wensen te komen voor subsidies moeten jaarlijks een aanvraag invullen online.
De verenigingen worden verwittigd wanneer het online aanvraagformulier ter beschikking staat.

 

Vul hier het aanvraagformulier in!

Download hier het bijlagebestand

 

Subsidiecriteria

Er zijn 3 subsidiereglementen.

1.    Het reglement op de basiswerking  subsidieert op basis van volgende rubrieken:
•    Basissubsidie
•    Aantal leden dat aan sport doet
•    Verplaatsingen voor competities
•    Sportactiviteiten met bovenprovinciale uitstraling
•    Bijzondere subsidie
•    Sportinfrastructuur

 

 

2.    Het reglement op de kwaliteit subsidieert op basis van volgende rubrieken:
•    sporttechnisch kader(trainers)
•    scheidsrechters/juryleden
•    structuur van de sportvereniging
•    financieel beleid
•    communicatie
•    gestructureerde en kwalitatieve jeugdwerking
•    betrokkenheid bij de sportraad

 

 

3.    Reglement tot het stimuleren van de professionalisering van de sportvereniging

Dit subsidiereglement speelt in op de Vlaamse beleidsprioriteit die de professionalisering van de sportverenigingen wil stimuleren met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.
Dat reglement subsidieert op basis van volgende rubrieken:
• Sportgekwalificeerd jeugdsportbegeleiders
• Jeugdcoördinator
• Cursussen of bijscholingen jeugdsportbegeleiders en jeugdcoördinator en het organiseren van cursussen van of erkend door de Vlaamse Trainersschool