Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Omschrijving:

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden: 

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

De aanvraag van een evenement verloopt via het aanvraagformulier.

Contact

Vrijetijd Beleid - Evenementen Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist T 050 630 414 E evenementen@knokke-heist.be