Premie voor superisolerend glas

Omschrijving:

De premie voor superisolerend glas geldt voor de installatie van isolerend glas en raamprofielen.

Voorwaarden: 

Toelating van het Vlaams gewest voor de verbeteringspremie

Premieaanvraag dient te gebeuren op het daartoe voorziene aanvraagformulier.

Aanvraag tot subsidie kan ingediend worden tot 1 jaar na factuurdatum.

Bedrag: 

De subsidie bedraagt maximum 421,00 euro.

Contact

Stedenbouw Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist T 050 630 180 E stedenbouw@knokke-heist.be