Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Omschrijving:

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Als u vragen hebt over uw bouwaanvraag volgens de oude procedure, kunt u bij uw gemeente terecht.


Voor een aantal kleinere werken hoeft een stedenbouwkundige vergunning niet of is het voldoende dat u de werken meldt bij uw gemeente. 

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Voorwaarden: 

Op de website ruimtelijkeordening.be kan u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijsteling.

Om zeker te zijn neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken.

Vergunningen voor werken in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

Wettekst: 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Hou bij het plaatsen van aanplak - en reclameborden rekening met de belasting op aanplak- en reclameborden.