Weer
6 °

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Omschrijving:

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Als u vragen hebt over uw bouwaanvraag volgens de oude procedure, kunt u bij uw gemeente terecht.


  Voor een aantal kleinere werken hoeft een stedenbouwkundige vergunning niet of is het voldoende dat u de werken meldt bij uw gemeente. 

  In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

  • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • bijzondere plannen van aanleg
  • voorschriften van verkavelingsvergunningen
  • regelgeving over monumenten en landschappen
  • ...

  Voorwaarden: 

  Op de website ruimtelijkeordening.be kan u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

  Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijsteling.

  Om zeker te zijn neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

  U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken.

  Vergunningen voor werken in faciliteitengemeenten worden nog op papier ingediend.

  De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

  Wettekst: 

  Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

  Hou bij het plaatsen van aanplak - en reclameborden rekening met de belasting op aanplak- en reclameborden.