Weer
6 °

Negatieve wilsverklaring

Omschrijving:

Door een negatieve wilsverklaring kan u bepalen wat u niet meer wenst te ondergaan (bv. kunstmatige beademing) wanneer u het zelf niet meer kan vragen (wilsonbekwaam door hersenbeschadiging na een ongeval,
dementie, …). Deze wilsverklaring blijft altijd/onbeperkt geldig, tenzij u ze herroept.  Hierbij kan een vertegenwoordiger worden aangeduid, maar zijn geen getuigen nodig. De inhoud van de negatieve wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar, m.a.w. artsen moéten hiermee rekening houden.

 

Voorwaarden: 

Download het document: Negatieve wilsverklaring