Gemeentelijke geboortepremie

Omschrijving:

De ouders die op het ogenblik van de geboortedatum van hun kind ingeschreven zijn te Knokke-Heist, kunnen een gemeentelijk geboortepremie bekomen.
De gemeentelijk geboortepremie wordt toegekend aan:

  1. Het gezin dat op de geboortedatum van het kind, ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Knokke-Heist (samenwoonst ouders verplicht of moederlijke afstamming)
  2. De ouder(s) van een al of niet ten volle geadopteerd kind, ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Knokke-Heist, op datum van overschrijving van de adoptieakte in de registers van de Burgerlijke Stand.

De premie wordt pas toegekend voor zover het kind de leeftijd van 10 jaar niet heeft bereikt en er voor het kind nog nooit eerder een geboortepremie werd uitbetaald.

Bedrag: 

De gemeentelijke geboortepremie bedraagt 150 euro.

De premie wordt ook toegekend voor een doodgeboren kind voor zover de akte in de registers van de Burgerlijke Stand ingeschreven werd.

Gemeenteraadsbesluit 21 december 2017.

Contact

Burgerzaken Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist T 050 630 122 E burgerzaken@knokke-heist.be