Dringend ziekenvervoer

Omschrijving:

Dringend ziekenvervoer is vervoer van zieke personen dat plaatsvindt na een oproep naar het noodnummer 100 of 112.

Bedrag: 

Dringend ziekenvervoer is niet gratis. Het aantal afgelegde kilometers bepaalt het bedrag. Hiervoor zijn vaste tarieven vastgelegd.

 

De tarieven kan u nalezen in het retributiereglement op het vervoer per ambulancewagen.

Met een kopie van de keerzijde van de factuur kan u bij uw mutualiteit de helft van het factuurbedrag terugkrijgen.