Weer
6 °

Aangifte van een adreswijziging bij uw stad of gemeente - Adreswijziging

Omschrijving:

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden: 

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

U kan langsgaan maar u mag de adreswijziging ook schriftelijk, per fax of elektronisch melden aan de gemeente van uw nieuwe woonplaats. De enige voorwaarde is dat u zich voldoende identificeert door uw persoonsgegevens en uw rijksregisternummer te vermelden. Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuw adres. Na de inschrijving gaat u naar de dienst Burgerzaken om uw identiteitskaart (PIN-code vereist) en inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) te laten aanpassen.

Meebrengen: 

Uw electronische identiteitskaart (EID)

Bedrag: 

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.