Weer
5.4 °

Zondagstoet Carnaval

 

Artikel 1:
De maatregelen in artikel 2 zijn van kracht op zondag 11 februari 2018 vanaf 08.00 uur tot 19.00 uur.

 

De maatregelen in artikelen 3 tot en met 6 zijn van kracht op zondag 11 februari 2018 vanaf 12.00 u tot 19.00 uur.

 

De maatregelen in artikelen 7 tot en met 9 zijn van kracht op zondag 11 februari 2018 van 13.00 uur tot 20.00 uur.

 

Art. 2:
Het stilstaan en parkeren is verboden op volgende plaatsen:
- Maes- en Boereboomplein;

 

- Hermans-Lybaertstraat tussen St-Antoniusstraat en Marktstraat;

 

- De Vrièrestraat tussen Stadhuisstraat en Marktstraat;

 

- Koudekerkelaan;

 

- westelijke rijbaan van de Bondgenotenlaan;

 

- Kursaalstraat;

 

- Knokkestraat tussen Kursaalstraat en Moefe;

 

- Moefe tussen Knokkestraat en Pannestraat;

 

- Pannestraat van Noordstraat  tot Knokkestraat;

 

- Graaf d’Ursellaan;

 

- Anemonenlaan;

 

- Heistlaan vanaf Eieburg tot Koudekerkelaan;

 

- Vuurkruisersstraat;

 

- Stationsplein;

 

- Vlamingstraat tussen Kardinaal Mercierstraat en Vuurtorenstraat;

 

- Blauwvoetlaan;

 

- Evendijk-oost;

 

- Eieburg.
Signalisatie: verkeerstekens E3.

 

Art. 3:
Volgende richtingen zijn verboden voor elke bestuurder:

 

- St-Antoniusstraat vanaf de Heistlaan in de richting van de Hermans-Lybaertstraat;

 

- St-Jozefstraat vanaf de Heistlaan in de richting van de Hermans-Lybaertstraat;

 

- Parkstraat vanaf de Zeedijk in de richting van de Elizabetlaan;

 

- Heistlaan vanaf de Koudekerkelaan in de richting van de Elizabetlaan, voor de duur van de opstelling van de stoet.

 

Signalisatie: verkeerstekens C1-F19, D1 en C 31

 

 

 

Art. 4:

 

Alle verkeer is verboden in volgende straten, tijdens de opstelling en de doortocht van de stoet

 

- Kursaalstraat;

 

- Nicolas Mengélaan tussen de  Kursaalstraat en de Knokkestraat;
- Knokkestraat tussen Moefe en Kursaalstraat;
- Pannestraat tussen Noordstraat en Knokkestraat;

 

- Moefe tussen Knokkestraat en Pannestraat;

 

- Graaf d’Ursellaan;

 

- Vlamingstraat tussen Vuurtorenstraat en De Bolle;

 

- Doorsteek van de noordelijke rijbaan Elizabetlaan naar de Graaf d’Ursellaan;

 

- Westelijke rijbaan van het Heldenplein vanaf de Duinenstraat tot de Elizabetlaan;

 

- Vuurkruisersstraat;

 

- Oudstrijdersstraat.

 

Signalisatie: verkeerstekens C3+ verkeersregeling door politie. 

 

 

 

Art. 5:
In de volgende straten wordt het geldend éénrichtingsverkeer opgeheven:

 

-Kursaalstraat tussen de Westkapellestraat en de Elizabetlaan;

 

-Nicolas Mengélaan tussen de Kursaalstraat en de Knokkestraat;

 

-Louis Parentstraat tussen de Graaf d’Ursellaan en de Eerste Geniestraat;

 

-Serweytens de Mercxstraat tussen de Visserskapelstraat en de Graaf d’Ursellaan;
-Albatrosstraat tussen de O.L.Vrouwstraat en de Graaf d’Ursellaan.

 

Signalisatie: afdekken van de verkeerstekens C1, F19 en C5/C7.

 

 

 

Art. 6:
In de volgende straten is enkel plaatselijk verkeer toegelaten:

 

- Koudekerkelaan tussen Heistlaan en Bondgenotenlaan;

 

- Knokkestraat tussen Kursaalstraat en Krommedijk;

 

- Westkapellestraat tussen Bondgenotenlaan en Hendrik Consciencestraat;

 

- Vlamingstraat tussen Vuurtorenstraat en Kardinaal Mercierstraat.

 

Signalisatie: verkeerstekens C 3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en eventueel verkeersbaken.

 

 

 

 

 

Art. 7:

 

Er wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten op de N 34 (Elizabetlaan) tussen de Heistlaan en de Krommedijk.

 

Signalisatie: verkeersbaken met verkeersteken C3 en onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en aanwijzingsborden F 39 en F 41 + verkeersregeling door politie.

 

 

 

Art. 8:

 

De verboden richting op de Zeedijk tussen Anemonenlaan en Parkstraat in de richting van de Parkstraat wordt opgeheven.

 

Signalisatie: afdekken van de verkeerstekens C1, F19 en D1.

 

 

 

Art. 9:

 

Op de Zeedijk tussen Anemonenlaan en Parkstraat wordt alle verkeer verboden in de richting van de Anemonenlaan.

 

Signalisatie: verkeerstekens C1, F19 en D1.

 

 

 

Art. 10:

 

Op zondag 11 februari 2018 vanaf 20.00 uur tot maandag 12 februari 2018 om 07.00 uur is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten:

 

- in de Knokkestraat, tussen de Noordstraat en de Kursaalstraat
- in de Kursaalstraat, tussen de Nicolas Mengélaan en de Guido Gezellestraat
Signalisatie: verkeershekken met verkeerstekens C 3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en omleidingsborden F 41, toezicht door politie.

 

 

 

Art. 11:

 

Het parkeren en stilstaan is verboden vanaf donderdag 09 februari 2018 tot en met  maandag 12 februari 2018, in functie van de opbouw van tenten en plaatsen van kermiswagens:

 

- Nicolas Mengélaan, gedeelte tussen Kursaalstraat en Knokkestraat;

 

- parking gelegen tussen Noordstraat, Knokkestraat en N 34.

 

Signalisatie:  verkeerstekens E 3

 

 

 

Art. 12:

 

Het parkeren en stilstaan is verboden vanaf vrijdag 09 februari 2018 tot en met woensdag 14 februari 2018:

 

- Parking gelegen tussen de Westkapellestraat en de Kursaalstraat
- Het Heldenplein, beide zijden van de rijbaan van de Graaf d’Ursellaan

Art. 13:
Op zaterdag 10 februari 2018 tussen 10.00 uur en 12.00 uur is er geen verkeer toegelaten op de noordelijke rijbaan van het Stationsplein, in functie van de opbouw van een trussing voor de hoogtemeeting van de deelnemende karnavalwagens op zondag 11 februari 2018.

 

Signalisatie:  verkeershek met verkeersteken  C3 en omleidingsborden F 41

 

 

 

Art. 14:

 

Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 15:
Afschriften zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:
-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het ambtsgebied;
-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;
-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;
-De Korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van brandweer hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;
-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Plan zondag

 

Besluit zondagstoet

Datum goedkeuring: 19 januari 2018

Datum bekendmaking: 19 januari 2018