Weer
6.6 °

Werkzaamheden nutsleidingen Burg. Frans Desmidtplein en Elizabetlaan tussen Lippenslaan en Abraham Hansplein.

Als voorbereiding van de wegen- en rioleringswerken worden er in opdracht van verschillende nutsbedrijven werken uitgevoerd op het Burgemeester Frans Desmidtplein, Elizabetlaan tussen Lippenslaan en Abraham Hansplein en de Lippenslaan.
Diverse nutsleidingen zullen worden vernieuwd.

Globale fasering en timing

Fase 1A: Doorsteken Lippenslaan - wegvak rijrichting Van Bunnenplein: deze werken zijn uitgevoerd.
Fase 1B: Noordzijde Frans Desmidtplein: zijn gestart op 26 november 2018.
Fase 2:   Oostzijde Frans Desmidtplein (Rotonde Elizabetlaan): de werken voor de doorsteken zijn uitgevoerd.
Alle werken in Fase 1A + 1B + 2 moeten afgerond zijn voor het kerstverlof.

Tijdens het kerstverlof zullen geen werken uitgevoerd worden en wordt alle verkeer toegelaten.

Fase 3:   Zuidzijde Frans Desmidtplein: starten op 7 januari 2019 tot eind januari 2019.
Fase 4A: Doorsteken Lippenslaan - wegvak rijrichting Maurice Lippensplein: starten eind januari / begin februari 2019.
Fase 4B: Elizabetlaan tussen Lippenslaan en Abraham Hansplein: februari 2019.
Alle werken dienen uitgevoerd te zijn tegen eind februari 2019.

Deze timing dient als richttinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weersituatie. Een strenge winter of natte maanden kunnen een impact hebben op de vooruitgang van de werf.

Fase 1A:

Maken van 2 doorsteken in de Lippenslaan ten noorden en ten zuiden van het Frans Desmidtplein - wegvak rijrichting Van Bunnenplein
Deze werken zijn uitgevoerd.

Fase 1B:

Werken langs de noordzijde van het Burgemeester Frans Desmidtplein.

Start van de werken:
Deze werken zijn gestart op 26 november 2018.
Verkeersmaatregelen vanaf 17 december 2018:
- de noordelijke rijbaan van het Burgemeester Frand Desmidtplein wordt volledig afgesloten voor het autoverkeer.
- er is een omleiding via de Piers de Raveschootlaan en Victor Lamoralstraat in de richting van de Lippenslaan.
- voetgangers blijven doorgang hebben via een versmald voetpad.
- er wordt een laad- en loszone voorzien aan de zuidzijde van het plein.
- doorgang naar de handelaars is voorzien langs de bestaande zebrapaden.

Fase 2:

Werken langs de oostzijde van het Burgemeester Frans Desmidtplein, doorsteek Piers de Raveschootlaan, doorsteek Elizabetlaan en doorsteken Burgemeester Frans Desmidtplein.
Deze werken voor de doorsteken zijn uitgevoerd.

Fase 3:

Werken langs de zuidzijde van het Burgemeester Frans Desmidtplein en het maken van doorsteken Piers de Raveschootlaan en Albertlaan.

Start van de werken:
Deze werken zullen starten vanaf 7 januari 2019.
Verkeersmaatregelen:
- er zullen geen voertuigen toegelaten worden langs de zuidzijde van het Burgemeester Frans Desmidtplein.
- er zullen geen voertuigen toegelaten worden op de zuidzijde van de rotonde Albertlaan/Piers de Raveschootlaan.
- er is doorgang voor de voetgangers.

Fase 4A:

Maken van 2 doorsteken in de Lippenslaan ten noorden en ten zuiden van het kruispunt met de Elizabetlaan - wegvak rijrichting Maurice Lippensplein.

Start van de werken:
Deze werken zullen starten eind januari / begin februari 2019 vanaf maandagmorgen 8 uur tot en met de vrijdag (1 werkweek).
Verkeersmaatregelen:
- de Lippenslaan zal gedeeltelijk niet bereikbaar zijn voor voertuigen.
- voetgangers en fietsers blijven doorgang hebben.
- er zal voor de handelaars een laad- en loszone voorzien worden langs de Lippenslaan (rijrichting Van bunnenplein) tussen de Jozef Mommenstraat en de August Dansestraat. 

Fase 4B

Werken langs beide zijden van de Elizabetlaan (start noordzijde) tussen de Lippenslaan en het Abraham Hansplein.

Start van de werken:
Deze werken zullen starten begin februari als de Lippenslaan terug open is.
Verkeersmaatregelen:
- er zullen geen voertuigen toegelaten worden in het gedeelte Elizabetlaan tussen de Lippenslaan en Abraham Hansplein.
- er is doorgang voor de voetgangers.

Praktische info

Huisvuilophalingen:
Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun afval buiten de werfzone te plaatsen (bvb aan hoeken van straten). Er wordt gevraagd dit tijdig te doen.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.