Weer
9.6 °

Wegwerkzaamheden Knokkestraat-Kursaalstraat-Nicolas Mengélaan

Voor de bouw van de toekomstige Heldentorens, alsook voor de herinrichting van de Elizabetlaan (N34) dient de riolering in de Knokkestraat (vanaf Noordstraat tot Kursaalstraat), Kursaalstraat (tussen Nicolas Mengélaan en Knokkestraat) en in de Nicolas Mengélaan, volledig te worden vernieuwd. Tevens wordt de wegenis heraangelegd. Hierbij wordt het straatbeeld geoptimaliseerd door middel van eenduidig materiaalgebruik, met maximaal aantal parkeervoorzieningen en comfortabele voetgangerszones.

Om de hinder te beperken wordt van deze gelegenheid tevens gebruik gemaakt om de nutsvoorzieningen te verplaatsen en te vernieuwen.

Tot deze werken, behoren volgende werkzaamheden:
- het verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- heraanleg van rijweg, parkeerstroken en voetpaden;
- het voorzien van extra parkeerplaatsen in de Elizabetlaan en Knokkestraat.

Timing en fasering van deze werken:

Fase 1 - Knokkestraat, tussen Onderwijsstraat en Noordstraat:

- Werken nutsmaatschappijen, wegenis- en rioleringswerken werden afgerond op 30 juni 2018.

Fase 2 - Knokkestraat en Kursaalstraat:

Fase 2A: Knokkestraat vanaf de Noordstraat tot de Kursaalstraat:
- werken nutsmaatschappijen werden afgerond op 30/06/2018
- vernieuwen riolering en wegenis:
   *) Timing: 15 oktober 2018 – 21 december 2018
- tijdens de uitvoering van deze werken blijft de Kursaalstraat bereikbaar vanuit de Elizabetlaan.

Fase 2B: Kursaalstraat vanaf de Elizabetlaan tot net voorbij kruispunt met de Knokkestraat:
- werken nutsmaatschappijen werden afgerond op 30/06/2018
- vernieuwen riolering en wegenis:
  *) Timing: januari 2019 – eind februari 2019 (carnaval)
- tijdens de uitvoering van deze werken zal de Kursaalstraat bereikbaar zijn vanaf het rondpunt in de Marktstraat. De rijrichting zal worden omgekeerd in de Kursaalstraat tot aan de werfzone.

Fase 3 - Nicolas Mengélaan:

- werken nutsmaatschappijen:
   *) Timing: 15 oktober 2018 – 21 december 2018
- vernieuwen riolering en wegenis:
   *) Timing: 15 maart 2019 – 15 juni 2019

Actuele toestand

Fase 2A: Knokkestraat vanaf de Noordstraat tot de Kursaalstraat:
De rijweg werd volledig opgebroken en de werken voor het plaatsen van de hoofdriolering en de huisaansluitingen zijn uitgevoerd. De voetpaden werden opgebroken en de wegkoffer, de onderfundering en de boordstenen werden geplaatst. De aannemer is bezig met het plaatsen van de betonstraatstenen van de voetpaden.

Fase 3 - Nicolas Mengélaan:
De nutsmaatschappijen zijn gestart met de heraanleg van de nutsleidingen.

Welke verkeersmaatregelen zijn van kracht?

Elizabetlaan:
- vanaf 15 oktober tot 21 december 2018 zullen de fietsers omgeleid worden via de Vuurtorenstraat en de Vlamingstraat tot aan de Kursaalstraat.

Nicolas Mengélaan:
- vanaf 15 oktober tot 21 december 2018 wordt de Nicolas Mengélaan volledig afgesloten voor alle verkeer.

Parking tussen de Knokkestraat en Elizabetlaan:
- vanaf 15 oktober tot 21 december 2018 zal de parking enkel te bereiken zijn via de westelijke toegang, komende via de Elizabetlaan uit de richting van de Kursaalstraat enkel te verlaten zijn via de uitrit ter hoogte van de Noordstraat;
- vanaf 15 oktober tot eind februari 2019 zal er op de parking een gedeelte als werfzone worden ingericht.  Er zal ook een laad- en loszone voorzien worden ten behoeve van de handelaars uit de omgeving. Dit zal dezelfde situatie zijn qua bereikbaarheid en toegankelijkheid zoals tijdens de uitvoering van de werken in fase 1 (februari 2018 - juni 2018).

 Knokkestraat vanaf de Noordstraat tot de Kursaalstraat:
- vanaf 15 oktober tot 21 december 2018 zal de Knokkestraat tussen de Noordstraat en Kursaalstraat volledig afgesloten zijn voor het alle verkeer;
- het doorgaand verkeer zal ter hoogte van de Krommedijk, De Rampe en de Noordstraat omgeleid worden via de Elizabetlaan;
- de Kursaalstraat zal enkel via de Elizabetlaan (en Guido Gezellestraat) bereikbaar zijn.
- in de Brouwer-, Garnaal- en Vissersstraat zal er enkel plaatselijk verkeer tot tegenaan de Knokkestraat toegelaten zijn.

Zal mijn woning bereikbaar zijn.

Tijdens de uitvoering van bovenvermelde werken zal de werfzone steeds bereikbaar zijn voor voetgangers.
In sommige periodes zal uw woning niet bereikbaar zijn met gemotoriseerd verkeer (zie bovenvermelde fasering alsook tijdelijk wanneer bvb private overkoppelingen uitgevoerd worden).
Deze periodes zullen tijdig gecommuniceerd worden met de bewoners door de aannemer.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of het AGSO-Waterbedrijf.