Natuurbeheer meneer?

Periode: hele schooljaar

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft een ‘zwinwachter’ in het Zwin Natuur Park. Via de zwinfilm in het teatro anatomico van het bezoekerscentrum maken de leerlingen kennis met hem en zien ze hem aan het werk bij de inleiding van deze module. Het ANB beheert in Vlaanderen veel beschermde natuurgebieden, ook die van het Zwin. Hier heeft het ANB de afgelopen jaren hard gewerkt aan natuurherstel.

In 2019 wil men de werken rond de uitbreiding van het Zwin afronden.  Dan komt een nieuw stuk natuurgebied onder invloed van het zeewater en de getijden. De begeleider van deze module nodigt de leerlingen uit om even in de huid van een belanghebbende te kruipen en zo tijdens de informatieve wandeling over deze ingrepen door een andere bril te kijken. Een landbouwer heeft immers andere belangen dan een ornitholoog. Als slot van deze module staat er een debat op het programma in een geïmproviseerd parlement; elke leerling krijgt de gelegenheid om de opinie van zijn belanghebbende te verdedigen. De vraag die op tafel komt is: “Welk beleid voor natuurbeheer stippelen we uit voor de lange-termijntoekomst van deze regio?”.

Duur: 2 – 2,5 uur

Prijs: € 60 voor scholen van Knokke-Heist (€ 60 + € 4/kind voor niet-Knokse scholen)

Maximum 25 leerlingen per gids

Aangepaste kledij en schoeisel voorzien

Info: info@zwin.be, T 050 60 70 86

 

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be