Mag ik opnames maken?

Fotograferen en geluids- of beeldopnamen maken is ten stelligste verboden.