Weer
23.4 °

Knokke Hippique

Artikel 1.
Vanaf 27 juni 2018 tot en met 15 juli 2018 zijn volgende verkeersmaatregelen van toepassing: 

-er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Nieuwstraat vanaf de Westkapellestraat, in de richting van en tot de Camille Pissarrodreef,

-er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Camille Pissarrodreef, vanaf Duinenwater tot en in de richting van de Henry Vandeveldelaan

Signalisatie: verkeerstekens F 19, C 1, C 31 en D 1.

 

Art.2.

Het stilstaan en parkeren wordt verboden in de Nieuwstraat, tussen de Cipressenstraat en de Westkapellestraat

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.

Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor :

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke Heist;
-De  postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Besluit Knokke Hippique

Datum goedkeuring: 22 juni 2018

Datum bekendmaking: 22 juni 2018