Weer
23.4 °

Kneistival

Art. 1.
Er is geen verkeer toegelaten op de verbindingsweg tussen de westelijke en oostelijke rijbaan van het Heldenplein van 9 juli tot en met 24 juli 2018

Signalisatie: jerseys met verkeersteken C 3

  

Art. 2.

Het stilstaan en parkeren is verboden van 9 juli 2018 tot en met 24 juli 2018:

- op het Heldenplein, de parkeerstroken ten zuiden van het plein;

- een parkeerplaats in de Graaf d’Ursellaan, tegenover huisnummer 1;

- de parkeerplaatsen van de westelijke rijbaan van het Heldenplein, tussen de Zeedijk en de Elizabetlaan;

- de parkeerplaatsen ter hoogte van het Heldenplein, op de Zeedijk-Heist;

- de parkeerplaatsen in de Graaf d’Ursellaan, ter hoogte van het Heldenplein.

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 3.
Er is geen verkeer toegelaten op de Zeedijk-Heist tussen de Albatrosstraat en de Kardinaal Mercierstraat dagelijks van 17 juli 2018 tot en met 22 juli 2017  tussen 19.00 uur en 23.30 uur.

Signalisatie: verkeershekken met verkeersteken C 3

 

Art. 4.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 5.
Afschriften zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de Lokale Politie Damme/ Knokke-Heist.

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

-De postoverste van de  brandweer hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

 Besluit Kneistival

Plan Kneistival

Datum goedkeuring: 5 juli 2018

Datum bekendmaking: 5 juli 2018