Weer
5.4 °

Heraanleg van de Vlamingstraat, Kardinaal Mercierstraat en De Bolle

Projectomschrijving

Door het college van burgemeester en schepen werd beslist om het plein De Bolle op te waarderen. Samen met het plein werd ook beslist om de riolering en de wegenis te vernieuwen in de Vlamingstraat en de Kardinaal Mercierstraat.

Globale fasering en timing

De werkzaamheden aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd alsook de heraanleg van het plein De Bolle, de bestrating van de Vlamingstraat vanaf de Kursaalstraat tot aan de Kardinaal Mercierstraat en de heraanleg van de voetpaden, parkeerstrook en rijbaan van de Kardinaal Mercierstraat.

Op vrijdag 1 september 2017 zijn de wegenis- en rioleringswerken in de Vlamingstraat tussen de Vuurtorenstraat en de Kardinaal Mercierstraat gestart.

Wat houden de werken in?

In eerste fase wordt er een nieuwe riolering geplaatst, waarbij vertrokken wordt in de Vlamingstraat ter hoogte van de woning met huisnummer 19 en er wordt gewerkt in de richting van de Vuurtorenstraat. De huisaansluitingen worden eveneens vernieuwd.
Aansluitend worden ook de voetpaden, de parkeerstrook en de rijbaan heraangelegd.
Onder normale (weers)omstandigheden dienen alle werken uitgevoerd te zijn tegen het voorjaar 2018.

Actuele toestand

De werkzaamheden aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd. De nieuwe riolering werd aangelegd en alle huisaansluitingen werden vernieuwd.
De uitgewassen betonverharding van de rijweg werd aangelegd en de rijweg werd afgezet met een afsluiting om de uithardingsperiode correct te kunnen laten verlopen.
De aanleg van de parkeerstroken in mozaïekkeien is voltooid. De aannemer is bezig met de aanleg van de klinkers van de voetpaden.
De aannemer stelt alles in het werk om deze werken afgerond te hebben begin 2018. De vooruitgang van de werken is onder voorbehoud van normale (weers)omstandigheden.

Wat met het verkeer tijdens de werken?

Tijdens de duur van deze werkzaamheden wordt de Vlamingstraat tussen de Vuurtorenstraat en de Kardinaal Mercierstraat afgesloten voor het verkeer.
Het plein De Bolle en de Kardinaal Mercierstraat blijven bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer door éénrichtingsverkeer toe te laten vanaf de Nicolas Mengélaan/Elizabetlaan tot aan de Kerkstraat.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Foto's huidige werkzaamheden fase 2

Foto's afgewerkte fase 1