Weer
3.8 °

Dinsdagstoet Carnaval

Artikel 1:
Onderstaande maatregelen zijn van kracht op dinsdag 13/02/2018 vanaf 12.00 uur tot 23.00 uur, met uitzondering van bepalingen in de artikelen 5 en 6.

 

Art. 2:

Het stilstaan en parkeren is verboden op volgende plaatsen:
- Maes- en Boereboomplein;

- Koudekerkelaan tussen Marktstraat en Stationsplein;

- Hermans-Lybaertstraat tussen St-Antoniusstraat en Marktstraat;

- De Vrièrestraat tussen Stadhuisstraat en Marktstraat;

- westelijke rijbaan van de Bondgenotenlaan;

- Kursaalstraat;

- Knokkestraat tussen Kursaalstraat en Noordstraat;

- Pannestraat van Noordstraat tot Peter Benoitlaan;

- Noordstraat van Westkapellestraat tot Pannestraat;

- Vlamingstraat, tussen de Vuurtorenstraat en de Kardinaal Mercierstraat;

- Nicolas Mengélaan, tussen de kardinaal Mercierstraat en de Kursaalstraat;

Er wordt een wacht- en instapzone voorbehouden voor taxi’s ingericht in de Nicolas Mengélaan, tussen de Kardinaal Mercierstraat en de Kursaalstraat.

Signalisatie: verkeerstekens E3, voor de taxiplaatsen E9a met onderbord ‘taxi’s’

 

Art. 3:
In de volgende straten is tijdens de doortocht van de stoet alle verkeer verboden:

- Kursaalstraat;

- Nicolas Mengélaan vanaf de Kursaalstraat tot de Knokkestraat;

- Noordstraat vanaf Westkapellestraat tot Pannestraat;

- Pannestraat vanaf de Noordstraat tot de Knokkestraat ;

- Knokkestraat vanaf Kursaalstraat tot de Krommedijk;

- Westkapellestraat vanaf Bondgenotenlaan tot Noordstraat;

- Marktstraat;

- Bondgenotenlaan oostelijke rijbaan

Signalisatie: verkeerstekens C1-F19, D1 en C 31 en toezicht door politie.

 

Art. 4:
In de volgende straten wordt het geldend éénrichtingsverkeer opgeheven:

- Kursaalstraat tussen de Westkapellestraat en de Elizabetlaan;

- Westelijke rijbaan van de Bondgenotenlaan.
Signalisatie: afdekken van de verkeerstekens C1, F19 en C5/C7.

 

Art.5:

In de volgende straten is van 19.00 u. op 13/02/2018  tot 08.00 u. op 14/02/2018 enkel plaatselijk verkeer toegelaten:

- Knokkestraat tussen Noordstraat en Kursaalstraat;
- Kursaalstraat tussen Nicolas Mengélaan en Guido Gezellestraat.

Signalisatie: verkeershekken met verkeersteken C3 en onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en toezicht door politie.

 

Art. 6:

Op 13/02/2018 vanaf 18.00, tijdens de popverbranding, is alle doorgaand verkeer verboden:

- in de Marktstraat, tussen de Vrièrestraat en de Heistlaan;

- in de Hermans-Lybaertstraat tussen de Stadhuisstraat en de Marktstraat;

Signalisatie: verkeershekken met verkeersteken C 3 en waar nodig toezicht door politie.

 

Art. 7:

Op 13/02/2018 tussen 10.30 uur en 12.30 uur, is er geen verkeer toegelaten in de Kursaalstraat tussen de Stadhuisstraat en de Marktstraat, in functie van de opbouw van de meetbrug voor deelnemende karnavalwagens aan de avondstoet op 13/02/2018.

Signalisatie: verkeershekken met verkeersteken C 3 en omleidingsborden F 41

 

Art. 8:

Op 13/02/2018 tussen 10.30 uur en 12.30 uur wordt de rijrichting in de Stadhuisstraat gewijzigd.  Er wordt enkel verkeer toegelaten van de Kursaalstraat in de richting van en tot de Vrièrestraat.

Signalisatie: Bestaande verkeerstekens F 19, C 1 en D 1 afdekken met verkeerstekens voor gewijzigde rijrichting.

 

Art. 9:
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 10:
Afschriften zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist;

-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

Plan dinsdagstoet

 

 Besluit dinsdagstoet

Datum goedkeuring: 19 januari 2018

Datum bekendmaking: 19 januari 2018