De vaststelling

Wat is het onderscheid tussen GAS 1 en GAS 2?

In de GAS procedure wordt een onderscheid gemaakt tussen GAS 1 (eenvoudige inbreuken), GAS 2 (licht gemengde inbreuken), GAS 3 (zwaar gemengde inbreuken) en GAS 4 (inbreuken in het kader van stilstaan en parkeren). Tot op heden zijn GAS 3 en GAS 4 niet opgenomen in de GAS-procedure in Knokke-Heist.

Eenvoudige inbreuken zijn de inbreuken die strafrechtelijk niet langer vervolgd worden en enkel in de gemeentelijke reglementen opgenomen zijn.
Gemengde inbreuken zoals GAS 2 zijn inbreuken die in het strafwetboek staan maar eveneens in de gemeentelijke reglementen opgenomen kunnen worden. De gemeente Knokke-Heist ondertekende hiervoor een protocolakkoord met het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge waardoor samenwerkingsafspraken worden vastgelegd inzake de procedure tot afhandeling van de licht gemengde inbreuken.

Op 22 februari 2018 keurde de gemeenteraad van Knokke-Heist de invoering van de licht gemengde inbreuken (GAS 2) goed. Dit houdt in dat er naast een sanctie voor GAS 1 ook een sanctie kan opgelegd worden voor GAS 2.

Wie stelt inbreuken vast?

Zowel politieambtenaren als aangestelde gemeentelijke ambtenaren zijn gemachtigd om vaststellingen uit te schrijven voor GAS 1. Alle gemengde inbreuken, opgenomen in de algemene politieverordening, kunnen enkel vastgesteld worden door politieambtenaren.

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be