De lokale bemiddeling

Het aanbod voor lokale bemiddeling is een verplicht alternatief voor de minderjarige om een geldboete te ontlopen.
Als meerderjarige kunt u de bemiddeling zelf aanvragen. De betrokkene is vrij om al dan niet in te gaan op het aanbod en kan in elke fase van de bemiddeling beslissen om te stoppen.

Wat is een lokale bemiddeling

Een bemiddeling is een vrijwillig overleg tussen de overtreder en het slachtoffer (de gemeente of een derde). Het overleg vindt plaats in het bijzijn van een neutrale bemiddelaar. De communicatie kan eventueel ook indirect gebeuren via de bemiddelaar. Een bemiddeling maakt het mogelijk om de overtreding te bespreken en een middel te vinden om de schade te vergoeden of te herstellen. Deze schade kan zowel materieel als moreel zijn.

Wat als de bemiddeling (niet) slaagt

Slaagt de bemiddeling, dan kan de sanctionerend ambtenaar geen geldboete meer opleggen. Zo niet, kan de sanctionerend ambtenaar alsnog een geldboete opleggen.

Afhandelingstermijn GAS-procedure bij bemiddeling

Wanneer de overtreder ingaat op het bemiddelingsaanbod, dan bedraagt de beslissingstermijn 1 jaar te rekenen vanaf de dag van de vaststelling.

 

 

 

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be