Boost your money

Maart – april 2019 (exacte data worden nog aan de scholen kenbaar gemaakt)

Schuldpreventieproject

Het “BOOST YOUR MONEY” – project wil jongeren bewust maken van de valkuilen en de gevaren die een aanleiding kunnen geven tot betalingsmoeilijkheden.
Dit gebeurt onder andere door hen aan te tonen - aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen - dat alleen wonen heel wat kosten met zich meebrengt en de media of kredietverstrekkers hier maar al te graag op inspelen, waardoor men leningen en schulden aangaat met mogelijke betalingsproblemen tot gevolg. Het thema "schulden" dat nog steeds in de taboesfeer zit, wordt via diverse workshops bespreekbaar gemaakt. 
Het OCMW doet meer dan louter financiële steun verlenen en hoopt via een andere invalshoek op een drempelverlagend effect bij jongeren.

Info: Kim Van Geeteruyen, Sociale Dienst, T 050 530 900 of kim.vangeeteruyen@knokke-heist.be

Contact

Cultuurcentrum Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

+32 50 630 430 +32 50 630 429  cc.ticket@knokke-heist.be