Belasting op het aansluiten op de openbare riolering

Omschrijving:

De bouwheer of eigenaar van de woning of het gebouw is verplicht zijn riolering aan te sluiten op het openbare rioleringsnet. Hiervoor betaalt u een belasting.