Parkeerkaart voor tweede verblijvers

Omschrijving:

Het nieuw parkeerbeleid is ondertussen bijna een jaar in voege. U kon gedurende deze periode gebruik maken van één of meerdere parkeervergunningen :

Mini-vergunning:

 • parkeren in de blauwe zone zonder uw parkeerschijf te plaatsen

Maxi-vergunning:

 • parkeren in de blauwe zone zonder uw parkeerschijf te plaatsen
 • gratis parkeren in de groene zone
 • parkeren in de oranje zone voor1 EUR/dag tijdens weekends,schoolvakanties en op feestdagen, andere dagen gratis

De parkeerkaart is:

 • niet geldig in de rode zone
 • niet geldig in die blauwe zones waar ELKE dag een schijf geplaatst moet worden. In de zone Ziekenhuis zijn alleen de parkeerkaarten geldig van de bewoners van die zone.
Voorwaarden: 

De voorwaarden tot het bekomen van deze parkeerkaart:

 • houder zijn van het inschrijvingsbewijs van het voertuig of het gebruiksrecht kunnen aantonen in geval van leasingwagens of bedrijfswagens
 • tweedeverblijver zijn in Knokke-Heist en tweedeverblijfstaks betalen (het recentst uitgereikte aanslagbiljet en het betalingsbewijs van de gemeentebelasting op de tweede verblijven van de woongelegenheid kunnen voorleggen

Wanneer er nog geen aanslagbiljet van de gemeentebelasting op de tweede verblijven is, dan kan de parkeerkaart alleen worden uitgereikt als de aanvrager een aanslagbiljet zal ontvangen in de loop van het aanslagjaar.

U kan deze parkeerkaart bekomen via het e-loket of ter plaatse in onze parkingshop.

Meebrengen: 

Wat hebt u daarvoor nodig:

 • identiteitskaart
 • kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen voor firma en/of leasingwagens
 • bewijs van gebruiksrecht of statuten
 • het recentst uitgereikte aanslagbiljet en het betalingsbewijs van de gemeentebelasting op de tweede verblijven van de woongelegenheid kunnen voorleggen
Wettekst: 

Art. 15.

Tweedeverblijvers, natuurlijke of rechtspersoon, die eigenaar (volle eigenaar of vruchtgebruiker), huurder op jaarbasis zijn van een woongelegenheid in Knokke-Heist en die voldoen aan de voorwaarden overeenkomstig de bepalingen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke parkeerkaart voor tweede verblijvers of kunnen worden opgenomen in het gemeentelijk digitaal parkeerbestand.

Bedrag: 

U kan kiezen voor een mini-vergunning of een maxi-vergunning

 

Prijzen Mini Maxi
1ste vergunnning 10EUR /jaar 30 EUR /jaar
2de vergunning 10EUR /jaar 30 EUR /jaar
3de vergunning 20 EUR /jaar 50 EUR /jaar
4de vergunning 30 EUR /jaar 100 EUR /jaar

Contact

Contractbeheer Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist T 050 630 210 F 050 630 159 E contractbeheer@knokke-heist.be W http://www.knokke-heist.be