Stimulanspremie voor werkzoekenden in opleiding

Omschrijving:

Als u als werkzoekende een opleiding volgt die door de VDAB is erkend, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen van 100 euro per maand (vanaf de vijfde week).

Voorwaarden: 
 • De opleidings- of stageduur bedraagt minstens 8 weken.
 • De opleiding omvat minimaal 20 lesuren per week.
 • U voldoet aan een van deze voorwaarden:
  • u ontvangt een werkloosheids- of inschakelingsuitkering en bent bij de start van uw opleiding, studie of stage meer dan één jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende met personen ten laste
  • u bent een leefloongerechtigde met personen ten laste of hebt recht op een OCMW-steunverlening met personen ten laste,
  • u ontvangt een invaliditeitsuitkering met personen ten laste
  • u hebt een arbeidsbeperking en ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming met personen ten laste.

De stimulanspremie wordt automatisch uitbetaald aan de werkzoekende als aan de voorwaarden is voldaan.

Wettekst: 

Het besluit van 21 december 1988 van de Vlaamse regering: de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

Bedrag: 

De stimulanspremie bedraagt 100 euro per maand vanaf de vijfde week. Er wordt wel nog bedrijfsvoorheffing van afgehouden.