Dagopvang voor ouderen

Omschrijving:

Zorgbehoevende ouderen kunnen overdag in een dagverzorgingscentrum terecht voor opvang en verzorging. Zo kunnen zij langer thuis wonen en wordt de verzorgingstaak van de mantelzorgers lichter.

 

 

http://www.thuiszorgzakboekje.be/site/zoeken.asp?nid=21&cid=18&rid=16&srid=13

Voorwaarden: 
  • De zorgbehoevende oudere woont thuis en is ouder dan 65.
  • De zorgbehoevende oudere heeft geen zware medische verzorging en begeleiding nodig.