Vrijstelling van draagplicht van de veiligheidsgordel

Omschrijving:

U kunt worden vrijgesteld voor het dragen van de veiligheidsgordel in uw voertuig:

 • als u achteruit rijdt
 • als u taxichauffeur bent en een klant vervoert
 • in bepaalde gevallen als u bestuurder of passagier bent in een prioritair voertuig
 • in het bezit bent van een vrijstelling omwille van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van een veiligheidsgordel.
Voorwaarden: 

Om te bewijzen dat u om medische redenen geen veiligheidsgordel kunt dragen, hebt u een medisch attest nodig.

U moet een aanvraag voor de vrijstelling om medische redenen schriftelijk aanvragen.

 • Laat een arts het modelattest invullen.
 • Stuur het ingevulde attest naar:

  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

  Directie Vergunningen en Rijbewijzen

  Vooruitgangstraat 56

  1210 Brussel

U krijgt vervolgens een vrijstellingsbewijs toegestuurd.

Het vrijstellingsbewijs is strikt persoonlijk. U moet het bij u hebben wanneer u de veiligheidsgordel niet draagt.