Weer
0.1 °

Tegemoetkoming voor pijnstillers voor chronisch zieken

Omschrijving:

Chronische zieken kunnen rekenen op een tegemoetkoming van 20% voor bepaalde pijnstillers.

Voorwaarden: 

U lijdt aan

  • kankerpijn
  • chronische artritis/artrosepijn
  • neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong (inbegrepen multiple sclerose)
  • perifere vasculaire pijn
  • postchirurgische pijn (inbegrepen fantoompijn)
  • fibromyalgi.
  • Uw behandelende arts vult het formulier kennisgeving voor chronische zieken in.
  • Dit formulier bezorgt u aan de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.
  • De adviserende geneesheer levert een machtiging af aan u.
  • U toont de machtiging aan uw apotheker om de tegemoetkoming te krijgen.
Bedrag: 

U hebt recht op een tegemoetkoming van 20%.

Het bedrag van de pijnstillers dat u zelf nog moet betalen komt in aanmerking voor de maximumfactuur.