Sociaal-pedagogische toelage

Omschrijving:

Als u thuis de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap op u neemt, kunt u een toelage krijgen.

Voorwaarden: 
  • het gezin dient op 1 januari van het jaar van de aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente
  • de vader en/of moeder neemt thuis de verzorging en opvoeding van het kind op zich
  • het jaar voor de aanvraag dient de provincie West-Vlaanderen de provinciale premie verleend te hebben
  • de aanvraag dient uiterlijk op 15 november van ieder jaar bij de Sociale Dienst Knokke-Heist worden ingediend op het daartoe voorziene formulier
Meebrengen: 

- bewijs van beslissing sociaal-pedagogosche premie van de Provincie West-Vlaanderen

Bedrag: 

- € 161,00 wanneer het kind gedurende het hele jaar bestendig thuis verblijft
- € 87,00 wanneer het kind gedurende het hele jaar of een gedeelte van het jaar is opgenomen of school loopt in een instelling zoals het reglement het bepaalt.