Referentieadres bij een natuurlijk persoon

Omschrijving:

Een referentieadres geldt als officieel adres voor daklozen, woonwagenbewoners en mensen zonder vaste woonplaats. Uw post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding ...).

Een referentieadres is mogelijk bij een natuurlijk persoon.  Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voor meer info kunt u terecht bij:

- de dienst burgerzaken voor wat betreft referentieadres bij natuurlijk personen
- het OCMW voor wat betreft referentieadres bij het OCMW

Contact

Burgerzaken Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist T 050 630 122 E burgerzaken@knokke-heist.be