Dienstencheques

Omschrijving:

Dienstencheques zijn een betaalmiddel waarmee u iemand kunt betalen voor huishoudelijk werk bij u thuis.

Sinds 1 juli 2014 zijn de dienstencheques een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Tot 31 december 2015 blijft de RVA het systeem beheren en blijft de bestaande regelgeving van kracht. Vanaf 1 januari 2016 is Vlaanderen bevoegd voor de opvolging en uitvoering van de regeling van de dienstencheques.

Voorwaarden: 

U mag dienstencheques alleen gebruiken voor huishoudhulp bij u thuis:

 • schoonmaken en ramen lappen
 • wassen en strijken
 • occasioneel klein naaiwerk
 • eten maken.

Huishoudhulp die niet bij u thuis gebeurt, mag u alleen met dienstencheques betalen als het gaat om

 • dagelijke boodschappen voor het huishouden, zoals bij de slager, supermarkt, postkantoor of apotheker
 • strijkwerk in een lokaal van het dienstenchequesbedrijf
 • begeleid transport van personen met een beperkte mobiliteit.

Belangrijk is dat het gaat om huishoudhulp. Klussen als een toilet repareren, elektriciteitswerkzaamheden, behangen en schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, babysitten, de opvang van bejaarden en zieken, de opvang en verzorging van dieren bij afwezigheid van de eigenaar of administratief werk voor een bedrijf mag u dus niet met dienstencheques betalen.

Het moet bovendien gaan om hulp in de privésfeer. U kunt dus niet met dienstencheques betalen voor hulp in een professionele omgeving, zoals voor het schoonmaken van de wachtzaal van een praktijk, een dokterskabinet, een studio die verhuurd wordt ...

Om dienstencheques te kunnen bestellen, moet u zich inschrijven bij Sodexo.

De inschrijving is gratis en kan op twee manieren:

Vervolgens bestelt u de dienstencheques (minimaal 10) door overschrijving van het juiste bedrag en kiest u tussen

 • elektronische dienstencheques
 • papieren dienstencheques

Zodra u de dienstencheques hebt ontvangen, neemt u contact op met een erkende onderneming in uw buurt. U maakt met hen verdere afspraken over welke hulp u wilt, het aantal uren en de dag waarop het werk uitgevoerd moet worden.

Bedrag: 

U betaalt als particulier 9 euro per gepresteerd uur. Per jaar mag u als persoon maximaal 500 dienstencheques aankopen: 400 cheques tegen 9 euro en 100 cheques tegen 10 euro. Het maximum per gezin is 1.000 cheques: 800 cheques tegen 9 euro en 200 cheques tegen 10 euro. Daarop zijn enkele uitzonderingen:

 • éénoudergezinnen
 • personen met een handicap
 • ouders van minderjarige kindereren met een handicap
 • oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten.

Aangekochte dienstencheques hebben een geldigheidsduur van 8 maanden.

De bedragen die u betaalt in de vorm van dienstencheques geven u recht op een belastingvermindering (of belastingkrediet) tot een maximumbedrag van 1.400 euro per persoon en per jaar. Dus zelfs al koopt u 500 dienstencheques, u krijgt maar op de eerste 155 dienstencheques (1.400 euro) een belastingvermindering van 30 procent. Voor de eerste 155 dienstencheques betaalt u uiteindelijk maar 6,30 euro.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. Twee partners die elk een eigen gebruikersnummer hebben bij de dienstencheque-onderneming, kunnen dus elk een belastingvermindering van 30 procent krijgen op een aankoopbedrag van maximaal 1.400 euro.

Jaarlijks op 1 april stuurt Sodexo u een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.