Onroerende voorheffing - vermindering handicap

Omschrijving:

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap zijn officiële woonplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar

Voorwaarden: 

De handicap moet zijn vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar is bereikt. De vermindering wordt toegekend als de persoon met een handicap aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • een invaliditeit van minstens 66%
  • een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder
  • een vermindering van de zelfredzaamheid van minimaal 9 punten

    Let wel: bij een kind met een handicap volstaat een vermindering van de zelfredzaamheid met 6 punten

De attesten die de handicap aantonen worden rechtstreeks naar de Vlaamse Belastingdienst gestuurd. De vermindering wordt dan automatisch toegekend op het aanslagbiljet. 

Als u een aanslagbiljet krijgt waarop de automatische vermindering niet is toegekend, dan kunt u schriftelijk of online een bezwaar indienen.

De attesten kunt u verkrijgen bij:

  • uw ziekenfonds
  • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)

Een attest voor een kind met een handicap geldt tot uw kind 21 jaar oud is. Vanaf dan moet u een nieuw attest aanvragen nl. een attest voor een persoon met een handicap.

Als u een attest van de FOD Sociale Zekerheid ontvangt met terugwerkende kracht, dan kunt u nog tot 5 jaar terug de vermindering aanvragen via een bezwaar.

Als u vóór uw pensioen automatisch de ‘vermindering voor een persoon met een handicap kreeg’, maar nu niet meer, dan moet u een bezwaar indienen. Bij dit bezwaar voegt u het eenmalig attest bij oppensioenstelling of het attest van de FOD Sociale Zekerheid toe.

Bedrag: 

U kunt het bedrag van de vermindering online simuleren.