Weer
4.6 °

Gemeentelijke subsidie voor investeringen in infrastructuur in het jeugdwerk

Omschrijving:

Erkende jeugdwerkverenigingen kunnen een gemeentelijke subsidie aanvragen voor hun infrastructuurwerken.

Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor:

  • werken aan het lokaal van de jeugdbeweging
  • bouwen van een nieuw lokaal
  • aankopen van een lokaal of een bouwgrond.
Voorwaarden: 

Het toekennen van de infrastructuursubsidie gebeurt op basis van een gemeentelijk subsidiereglement.