Gemeentelijke subsidie voor jeugdprojecten

Omschrijving:

Indien u jeugdprojecten organiseert, kan u hiervoor een gemeentelijke subsidie aanvragen.

Voorwaarden: 

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het gemeentelijk subsidiereglement.