Ontlenen van materiaal voor jeugdactiviteiten en jeugdwerk

Omschrijving:

Indien u jeugd- of jeugdwerkactiviteiten organiseert, kan u materiaal lenen bij de uitleendienst.

Voorwaarden: 

De voorwaarden voor het lenen van het materiaal kan u tergvinden in het uitleenreglement.