Gemeentelijke werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen

Omschrijving:

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Voorwaarden: 

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.