Gebruik van sportinfrastructuur

Omschrijving:

U kunt onder bepaalde voorwaarden de gemeentelijke sportinfrastructuur en het beschikbare sportmateriaal gebruiken.