Subsidie voor de vorming van trainers of begeleiders

Omschrijving:

Volgt u een trainers of begeleidersvorming, dan kan u een subsidie krijgen.

Voorwaarden: 

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.