Palliatief forfait - toelage voor thuisverzorging

Omschrijving:

Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

Voorwaarden: 

De palliatieve patiënt:

  • wilt thuis verzorgd worden en wilt tijdens de terminale fase thuis blijven.
  • lijdt aan een onomkeerbare aandoening met een beperkte levensverwachting.
  • heeft nood aan een permanente ondersteuning en toezicht, aan geneesmiddelen, hulpmiddelen en dagelijkse verzorging.
  • is niet opgenomen in een verzorgingsinstelling.
  • De huisarts stuurt een aanvraagformulier naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
  • Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, betaalt het ziekenfonds de tegemoetkoming uit onmiddellijk nadat de adviserend geneesheer deze aanvraag heeft ontvangen.
Bedrag: 

In 2018 bedraagt het forfait 663,49 euro. Dit is een eenmalige tegemoetkoming, tenzij de patiënt na afloop van de eerste dertig dagen nog steeds voldoet aan de voorwaarden.