Gebruiken van een repetitieruimte

Omschrijving:

U kan onder bepaalde voorwaarden repetitieruimten voor muziek en podiumkunsten gebruiken.