Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk terras

Omschrijving:

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren, kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras. Als u uw terras permanent wilt opstellen, hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voorwaarden: 

De voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in een terrasreglement.

Meebrengen: 

Om een vergunning aan te vragen brengt een ingevuld formulier, een gedetailleerd plan en enkele situatiefoto's mee.

Wettekst: 

Reglement voor de opstelling van terrassen op de openbare weg van  18 december 2013

Gemeentelijk reglement voor het plaatsen van open terassen op het strand van 19 februari 2009