Weer
23.8 °

Geboortepremie of kraamgeld

Omschrijving:

De geboortepremie of het kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind. U kunt de geboortepremie aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van uw kind.

Vanaf 1 januari 2019, gaat de geboortepremie op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

Wie de geboortepremie mag aanvragen is wettelijk geregeld. De aanvraag gebeurt in deze volgorde:

 • de vader
 • de meemoeder als die ouder is dan de moeder
 • de moeder

Als noch de vader, noch de moeder werknemer of zelfstandige is, dan wordt de aanvraag gedaan door de oudste persoon uit de volgende lijst:

 • de partner van de moeder
 • een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • een (half-)broer of (half-)zus van het kind.

De geboortepremie vraagt u aan bij:

 • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
 • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of gepensioneerd bent
 • uw kinderbijslagfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
 • bij FAMIFED, als u nooit gewerkt heeft, als u in het onderwijs werkt, of als u grensarbeider bent.

Elk fonds heeft een eigen regeling. Voor individuele vragen over het kraamgeld neemt u als werknemer het best contact op met uw personeelsdienst of met het kinderbijslagfonds van uw werkgever. Zelfstandigen kunnen zich richten tot hun sociaal verzekeringsfonds.

Andere geboortepremies

Naast het kinderbijslagfonds zijn er andere instanties die in een geboortepremie voorzien.

 • Gemeentelijke geboortepremie: afhankelijk van gemeente tot gemeente en soms ook van het aantal kinderen. Neem hiervoor contact op met de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente.
 • Geboortepremie van het ziekenfonds: neem contact op met uw ziekenfonds.
Bedrag: 
Kind Bedrag
1ste kind (ook 1ste kind van 1 van de ouders) 1.247,58 euro
Elk volgend kind 938,66 euro
Elk kind van een meerling 1.247,58 euro