Inkomensgarantie voor ouderen

Omschrijving:

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65+'ers. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Voorwaarden: 

U moet:

 • minstens 65 jaar zijn
 • Belg, of onderdaan van de Europese Unie, of vluchteling, of staatloos, of van een onbepaalde nationaliteit zijn. In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking
 • verblijven in België. Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Of u recht hebt op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer u een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt.

U kunt ook zelf een aanvraag indienen, bv. wanneer uw inkomen of leefsituatie veranderd is.

U kunt de aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

 • bij uw gemeentebestuur (in persoon of via gevolmachtigde)
 • bij de Federale Pensioendienst - FPD (in persoon of via een gevolmachtigde)
  • op een van de zitdagen die de FPD in heel wat gemeentes organiseert
  • in een regionaal kantoor van de FPD
  • in de Zuidertoren te Brussel, de hoofdzetel van de FPD
 • via de website www.pensioenaanvraag.be.

In Knokke-Heist kunt u de aanvraag doen bij Burgerzaken:

 • Knokke:
  Alfred Verweeplein 1
  8300 Knokke
  T 050 630 122
  open van maandag tem vrijdag van 08:30 - 12:00 en 13:30 - 16:30
  en op zaterdag van 09:00 - 11:30
 • Heist:
  In het Sociaal Huis
  Kraaiennestplein 1
  8301 Knokke-Heist
  T 050 630 122
  open van maandag tem vrijdag van 09:00 - 12:30

 

Bedrag: 

Het bedrag dat u kunt ontvangen is afhankelijk van uw gezinssituatie. U ontvangt het basisbedrag als u uw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Woont u alleen en deelt u uw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvangt u het verhoogde bedrag.

Contact

Burgerzaken Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist T 050 630 122 E burgerzaken@knokke-heist.be