Jobkorting federale overheid

Omschrijving:

Als werknemer kunt u genieten van een federale jobkorting. Dit is een vermindering van de bedrijfsvoorheffing wegens beroepskosten. U krijgt een maandelijks federale jobkorting. Hierdoor is het maandelijks nettoloon hoger.

Deze jobkorting krijgt u automatisch.