Arbeidsongeschiktheid - ziekte- en invaliditeitsuitkering

Omschrijving:

Kunt u als werknemer, werkloze of zelfstandige door een ziekte of een ongeval niet meer werken of stempelen, dan hebt u recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

Voorwaarden: 

U bent arbeidsongeschikt door ziekte of door een ongeval.

  • U laat het 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid' (document 'vertrouwelijk') invullen door uw behandelde geneesheer.
  • U bezorgt het ingevulde document binnen de 2 dagen aan de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds.
Bedrag: 

De berekening van het bedrag verschilt voor werknemers, werklozen en zelfstandigen.

Bij werknemers en werklozen wordt het bedrag bepaald op basis van:

  • het loon of werkloosheidsuitkering
  • de duur van uw arbeidsongeschiktheid
  • de gezinssituatie.

Zelfstandigen krijgen een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van:

  • de gezinssituatie
  • na één jaar wordt de uitkering verhoogd als de onderneming of het vrije beroep stopgezet is.