De Lijn - korting op Buzzy Pazz of Omnipas voor mensen met verhoogde tegemoetkoming

Omschrijving:

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Die Buzzy Pazz of Omnipas is 12 maanden geldig.

Voorwaarden: 

Een Buzzy Pazz of Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT) wordt afgeleverd aan de houder van een

  • 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' (maximum 3 maanden oud), het zogenaamde OMNIO-attest, dat uitgereikt is door een erkend ziekenfonds
  • geldige NMBS-kaart voor verhoogde tegemoetkoming
  • geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen).

U kunt het abonnement verkrijgen in een Lijnwinkel op vertoon van de volgende documenten:

  • uw identiteitskaart
  • een origineel OMNIO-attest ('attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' dat maximaal 3 maanden oud is)
    of een originele WIGW-kaart
    of een originele NMBS-kaart voor verhoogde tegemoetkoming.

Als u via de post een jaarabonnement wilt aanvragen, moet u altijd de volgende documenten meesturen:

Bedrag: 

Een Buzzy Pazz of Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT) kost 54 euro voor 1 jaar.