Adoptiepremie

Omschrijving:

Als u een kind adopteert, dan hebt u recht op een adoptiepremie. U kunt de adoptiepremie aanvragen tot 5 jaar na het indienen van het verzoekschrift tot adoptie of de ondertekening van de adoptieakte.

Vanaf 1 januari 2019, gaat de geboortepremie op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

Voorwaarden: 
 • U hebt recht op de premie als het adoptiekind deel uitmaakt van uw gezin en als u voor het kind nog geen kraamgeld hebt ontvangen. Om een adoptiepremie te krijgen, moet uw adoptiekind bovendien ook recht hebben op kinderbijslag.
 • Voor een adoptie in België moet bij de rechtbank een verzoekschrift om adoptie ingediend zijn.
 • Voor een adoptie van een minderjarig kind in het buitenland
  • moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn
  • moet de Belgische rechtbank de geschiktheid tot adoptie vastgesteld hebben.
 • Voor een adoptie van een meerderjarige in het buitenland moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn.

Wie doet de aanvraag?
De aanvraag gebeurt door de vader. Als de vader niet werkt of geen uitkering krijgt, gebeurt de aanvraag door de moeder.
Als het gaat om partners van hetzelfde geslacht, gebeurt de aanvraag door de oudste van de twee.

Hoe doet u de aanvraag?
De adoptiepremie vraagt u aan bij een uitbetaler naar keurze van het groeipakket:

 • Fons
 • Infino
 • Kids Life Vlaanderen
 • MyFamily
 • Parentia

Zij zullen u een formulier 'aanvraag om een adoptiepremie' bezorgen. .

Uitbetaling
De adoptieouder krijgt de adoptiepremie. Als u als partners samen een kind adopteert, dan kiest u zelf wie de premie krijgt. Als u niet kiest, dan wordt de premie betaald aan de jongste ouder.

Bedrag: 

De adoptiepremie bedraagt 1272,52 euro.