Gratis energiescan

Omschrijving:

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Een energiescan is niet hetzelfde als een energieaudit. Een energieaudit is grondiger.

Voorwaarden: 

U behoort tot een van volgende categorieën:

- u hebt recht op sociaal tarief gas en/of elektriciteit
- u hebt een actieve budgetmeter
- u hebt het voorkeurtarief bij uw ziekenfonds
- u bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling
- u bent in budgetbegeleiding bij het OCMW
- u huurt een woning bij de Woonwinkel of t' Heist Best
- uw huurprijs is lager dan € 450,00

Waar aanvragen?

U kunt uw gegevens doorgeven aan het Gemeentebestuur Knokke-Heist, dienst Milieu en Natuur of aan het Sociaal Huis, waarna u een formulier toegestuurd krijgt dat u dient in te vullen en terug te sturen.

Bedrag: 

Gratis voor de vermelde doelgroepen.