Gratis energiescan

Omschrijving:

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw komt u te weten hoe u energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. U krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Een energiescan is niet hetzelfde als een energieaudit. Een energieaudit is grondiger.

Voorwaarden: 

De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

  1. een 'beschermde afnemer' (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
  2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
  3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
  4. een afnemer die tot de doelgroep van de meest behoeftigen van de Energielening (voorheen FRGE) behoort
  5. een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een OCMW
  6. een huurder die maximaal 500 euro of (in bepaalde steden en gemeenten) maximaal 550 euro per maand betaalt.

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Waar aanvragen?

U kunt uw gegevens doorgeven aan het Gemeentebestuur Knokke-Heist, dienst Milieu en Natuur of aan het Infopunt Sociaal Huis, waarna u een formulier toegestuurd krijgt dat u dient in te vullen en terug te sturen.

Bedrag: 

Gratis voor de vermelde doelgroepen.

Contact

Sociaal Huis Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 909 E sociaalhuis@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be