Schuldbemiddeling

Omschrijving:

Via schuldbemiddeling wordt een regeling getroffen voor de betaling van de schuldenlast.  Het gaat om schulden in het kader van het comsumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingsschulden, huurschulden,... komen in aanmerking.
Hiermee bedoelen we conreet een eenmalig contact of onderhandeling.

 

  • Bent u reeds cliënt bij het OCMW, dan neemt het OCMW deze schuldbemiddeling op.
  • Bent u geen cliënt bij het OCMW, dan neemt het Infopunt Sociaal Huis de schuldbemiddeling op.
Meebrengen: 

- identiteitskaart
- loon, pensioen, uitkering (strookje, fiche)
- klevertje ziekenfonds
- betaalbewijs gas/elektriciteit en huur
- rekeningnummer
- overzicht schuld

Contact

OCMW Financiële steun Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 939 E ocmw@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be