Tussenkomst in (para-) medische en farmaceutische kosten

Omschrijving:

Heeft u een beperkt inkomen, dan kan het OCMW tussenkomen in uw medische, paramedische of farmaceutische kosten.

Het kan gaan om volgende types van volledige of gedeeltelijke tussenkomsten in:
     - de betaling van ziekenfondsbijdragen / sociale bijdragen
     - farmaceutische kosten via de toekenning van een geneeskundige kaart
     - de aankoop van een bril
     - de behandeling kinesitherapie
     - hospitalisatiekosten
     - de zorgverzekering

Voorwaarden: 

- in aanmerking komen voor het leefloon of financiële steun ten bedrage van het leefloon
- en/of aanvullende bijstand genieten van het OCMW

De maatschappelijk werker doet een onderzoek naar de maatschappelijke en financiële situatie.

Meebrengen: 

- identiteitskaart
- huurcontract
- loon, uitkering of pensioen (strookje of uittreksel)
- kinderbijslag (strookje of uittreksel)
- betaalbewijs gas/elektriciteit en huur
- klevertje ziekenfonds
- doktersvoorschrift

Contact

OCMW Financiële steun Kraaiennestplein 1 bus 2 8301 Knokke-Heist T 050 530 900 F 050 530 939 E ocmw@knokke-heist.be W http://sociaalhuis.knokke-heist.be