En wat na uw aangifte?

U geeft een winkeldiefstal aan. En wat dan? De politie zal u verhoren. Daarna ontvangt u een attest van klachtneerlegging. Dit attest dient u zorgvuldig te bewaren omdat het praktische informatie bevat die u nodig hebt in het verdere verloop van de procedure of voor de verzekering. Betrapte u iemand op heterdaad? Dan kan de politie de verdachte maximaal 24 uur opsluiten. Binnen die termijn neemt de politie contact op met de Procureur des Konings (PdK) en maakt ze het PV aan hem over. Hierop volgt een opsporingsverzoek of een gerechtelijk onderzoek.
Op basis van de resultaten van het onderzoek, kan de PdK verschillende beslissingen nemen:

 

 

De PdK vindt dat er onvoldoende bezwaren voor vervolging zijn. Hij klasseert de zaak zonder gevolg. Dit betekent dat hij voorlopig geen vervolging instelt tegen de verdachte. Als er nieuwe elementen opduiken, kan de procureur de zaak heropenen.

De Pdk vindt dat er voldoende bezwaren zijn. Hij gaat na wat de meest geschikte reactie is. De PdK beschikt over volgende mogelijkheden:

 

 

1. Gemeentelijke administratieve sancties (niet van toepassing in Knokke-Heist in het kader van winkeldiefstal).

 

 

2. Minnelijke schikking
De Pdk kan verdachten van een misdrijf voorstellen om een geldsom te betalen en eventueel afstand te doen van bepaalde goederen. Hij houdt dan ook rekening met uw schade en of die al dan niet vergoed is.

 

 

3. Bemiddeling in strafzaken
Deze procedure geeft de procureur de mogelijkheid om de dader van de winkeldiefstal op te roepen en met hem voorwaarden af te spreken, zoals behandeling, dienstverlening of vorming. Hij kan aan de verdachte vragen om de schade volledig te herstellen en daarvan ook het bewijs te leveren. In deze procedure kunt u opgeroepen worden om de schadevergoeding mee te bepalen. Daarom zijn uw instemming en uw medewerking voor deze procedure noodzakelijk.
Voldeed de dader aan de voorwaarden, dan wordt hij niet voor de rechtbank gebracht.

 

 

4. Strafrechtbank
Meent de PdK dat bovenstaande alternatieve maatregelen niet geschikt zijn? Dan kan hij de verdachte rechtstreeks dagvaarden om voor de strafrechtbank te verschijnen.

Voor kleine misdrijven beschikt de PdK over het zogenoemde snelrecht, om de aangehouden dader binnen de kortste termijn voor de strafrechtbank te brengen. Daders van winkeldiefstal vallen ook onder deze snellere procedure.

 

 

5. Gerechtelijk onderzoek
De PdK kan ook besluiten dat er meer ingrijpende maatregelen nodig zijn. Dan zal hij een gerechtelijk onderzoek vorderen bij de onderzoeksrechter.

Indien de dader werd opgesloten dan moet hij binnen de 24 uur worden voorgeleid voor een onderzoeksrechter. Tot het einde van het gerechtelijk onderzoek kan de dader ofwel aangehouden blijven ofwel vrijgelaten worden onder bepaalde voorwaarden of tegen betaling van een borgsom. Na het gerechtelijk onderzoek beslist een onderzoeksgerecht over het vervolg van de zaak: buitenvervolgingstelling of een verwijzing naar de bevoegde rechtbank.

Tijdens de procedure van deze rechtbank kunt u zich burgerlijke partij stellen en een schadevergoeding vragen.

 

 

Bron: Voorkom winkeldiefstal – informatiebrochure voor zelfstandige ondernemers – Binnenlandse Zaken 2011.

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be