FAQ's Gemeentelijke Administratieve Sancties

 • Wat is een gemeentelijke administratieve geldboete (GAS-boete)?

  Een GAS-boete is een administratieve sanctie die wordt opgelegd door een gemeentelijk sanctionerend ambtenaar (GAS-ambtenaar) aangesteld door de gemeenteraad.

  De GAS-boete vervangt de bestraffing van een aantal feiten die vroeger door de politierechtbank werden bestraft.

 • Wie kan een overtreding vaststellen?
  Politieambtenaren, agenten van politie en door de gemeenteraad aangestelde gemeentelijke ambtenaren zijn bevoegd, stellen overtredingen vast die kunnen leiden tot een GAS-boete.

 • Wie kan een GAS-boete krijgen?
  Personen ouder dan 16 jaar en rechtspersonen (zoals bv. een vzw of een vennootschap) kunnen een GAS-boete krijgen.

 • Hoeveel bedraagt een GAS-boete?
  Afhankelijk van de zwaarte van het feit kan deze sanctie tot 250 euro oplopen. Voor minderjarigen ligt het maximumbedrag op 125 euro. De hoogte van de boete moet in overeenstemming zijn met de ernst van het bestrafte feit (proportionaliteitsbeginsel).
  Opgelet: naast de GAS-boete kan bijvoorbeeld bij het niet opruimen van hondenpoep nog een extra opruimkost aan de overtreder worden aangerekend.

 • Hoe wordt mijn stem gehoord in de procedure?
  Als de GAS-ambtenaar van plan is een boete van maximum 62,50 euro op te leggen, dan kan je je zaak schriftelijk verdedigen . Als de GAS-ambtenaar van plan is een hogere boete op te leggen, dan krijgt je de kans om je mondeling te verweren.

 • Hoe lang kan de procedure duren?
  De ganse procedure moet afgehandeld zijn binnen de 6 maanden. Vanaf de dag van ontvangst van vaststelling van overtreding, heeft de sanctionerend ambtenaar dus 6 maanden de tijd om een GAS-boete op te leggen.

 • Is er beroep mogelijk?
  Ja, tegen het opleggen van een GAS-boete is er beroep mogelijk bij de rechtbank. Is de overtreder ouder dan 18 jaar, dan moet de zaak voor de politierechtbank worden gebracht. Voor personen onder de 18 jaar moet het dossier naar de jeugdrechtbank.

 • Is bemiddeling mogelijk of verplicht?
  Als er iemand schade heeft geleden door een overtreding, dan kan de sanctionerend ambtenaar de bemiddelingsprocedure starten. Bemiddeling is vrijwillig, gratis en vertrouwelijk. De sanctionerend ambtenaar kan rekening houden met het resultaat van de bemiddeling bij de bepaling van de boete. In geval van minderjarigen (tussen 16 en 18 jaar) is bemiddeling verplicht.

 • Wat is de betalingstermijn van een GAS-boete.?
  Een GAS-boete moet binnen de maand betaald worden. Gebeurt dit niet vrijwillig en er is geen beroep meer mogelijk, dan kan een deurwaarder de boete innen. Dit brengt bijkomende kosten met zich mee.

 • Zullen de eigenaars van de honden die loslopen ook aangesproken en/of geverbaliseerd worden met de actie?
  Inderdaad, voor het loslopen in de bebouwde kom kan er een GAS-boete gegeven worden.

  Voor de natuurgebieden en parken bestaan er beheersplannen en worden de afspraken vermeld op de borden aan de ingangen.

  Op elke overtreding uit de Politieverordening Dieren kan er een GAS-boete opgelegd worden, met uitzondering van de inbreuken die nog met politiestraf beboet blijven (bv. agressieve honden, openbare veiligheid met honden, verstoren prijsvluchten duiven, ...).

  Natuurlijk is het niet de bedoeling een heksenjacht te houden en zullen we ons allen concentreren op de probleemzones hondenpoep zoals zeedijk/stuk strand palend aan zeedijk, kerk Heist, pad tussen Pannenstraat en Felix Timmermansstraat (Het Anker), Helmweg, Magere Schorre, Keuvelhoekstraat, ...

  Maar natuurlijk: op heterdaad betrappen van achterlaten hondenpoep is moeilijk.

  En ze beboeten ook honden die niet aan de leiband zijn. Dan kan immers de redenering doorgetrokken worden dat, wanneer honden los worden gelaten, de hondenbaasjes niet altijd zien waar de hondenpoep achterblijft, en bijgevolg verantwoordelijk zijn voor het achterlaten ervan. Denk maar aan hondjes op een appartement aan de zeedijk: de baasjes openen de voordeur en fluiten hun hond na een bepaalde periode gewoon terug. Vandaar dat het wel kan, dat loslopende honden in de bebouwde kom of op de zeedijk beboet zullen worden.

 • Moet de hondenpoep ook geruimd worden op plaatsen waar de mensen niet komen om te stappen of wandelen, zoals in een bos, naast de verharde aangelegde paden of in het hoge duingras naast de wandelpaden?
  Ja, alle opgesomde paden behoren tot het openbaar domein.

  In het bos of in een park staat het reglement over de honden op de borden bij de ingangen.

  Wat locaties betreft buiten de wandelwegen: daar moet ook opgeruimd worden.Denk maar aan de personen die het gras moeten afrijden, of de kinderen die er willen spelen. Bepaalde locaties zijn verboden voor honden.
  Honden zijn bijvoorbeeld verboden in graszones bij speelpleinen, jeugd-, cultuur- en sportcentra. We verwijzen hiervoor ook naar de Politieverordening Dieren, die men kan aanvragen of terugvindt op de website.

 • Waarom richten jullie je altijd tot de hondeneigenaars en wordt er niets gedaan aan de personen die huishoudelijk afval in de vuilnisbakjes gooien?
  We erkennen de vele overtredingen van het sluikstorten van huishoudelijk afval in de openbare afvalkorven.
  Maar de hinder die de burgers ondervinden door het niet opruimen van hondenpoep is veel groter.
  Deze suggestie nemen we mee naar een volgend overleg over de aanpak van afvalproblemen. Want met de invoering van gemeentelijke administratieve sancties kan nu ook sluikstorten op heterdaad aangepakt worden.

 • Waar kunnen we terecht met ons hondenpoepzakje? Er staan veel te weinig vuilnisbakken!
  Op het gemeentelijk grondgebied staan er nu ongeveer 600 vuilnisbakken, en in de zomer komen er nog heel wat bij op het strand.

  Overal vuilnisbakken bijplaatsen is moeilijk.

   • Waar een vuilnisbak staat, is het risico groter dat errond gesluikstort wordt.

   • Mensen gooien huishoudelijk afval in de vuilnisbakjes.

   • Kostprijs voor extra vuilnisbak loopt hoog op, denk maar aan aankoop, onderhoud en op regelmatige basis legen ervan.

 • Is het bezit van een hondenpoepzakje verplicht en kunnen ze optreden bij het niet bijhebben van een zakje?
  Ja, Het bezit van een zakje is verplicht. Anders kun je niet opruimen wanneer je met de hond een wandeling maakt. Dat staat vermeld in de Politieverordening Dieren.

 

Contact

Preventie de Vrièrestraat 26 Knokke-Heist 8300

Openingsuren

050 630 473 050 630 159  preventie@knokke-heist.be